Çanakkale Cad.Muratlı Sok. No:15 Atalar-Kartal
+05370321035
rezervasyon@atalarcagdasedirnecigercisi.com

Kvkk Bilgilendirme Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Atalar Çağdaş Edirne Ciğercisi (“Şirket”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin Atalar Çağdaş Edirne Ciğercisi tarafından sağlananreklam, promosyon ve her türlü ilişki çerçevesinde dışarıdan hizmet alınan ekspertiz bürosu ile dosya inceleme hizmeti sunan şirketlere ve yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılmasını; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi ve bu amaçlarla verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesini, Atalar Çağdaş Edirne Ciğercisi nezdindeki her türlü hizmetten faydalanabilmem, tanıtımının yapılması, pazarlaması ve satışı için her türlü iletişim aracı ve kanalla bilgilendirme yapılması ve hizmetin tanıtımı için kişisel verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesi ve Atalar Çağdaş Edirne Ciğercisi online anket çalışmalarına katılmam halinde web-sitesi ve online hizmetlerinin geliştirilebilmesi amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini, Şirket iştiraklerine, anılan 3. Kişilere aktarılmasına rıza gösteriyorum.